برگزاري گفتمان ديني با موضوع حجاب و عفاف


گفتمان ديني به مناسبت هفته حجاب و عفاف با موضوع حجاب و عفاف دراسلام در مركز فني و حرفه اي تفت برگزار شد.

 
به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي علمي كاربردي امام خميني (ره) تفت، چهارمين جلسه گفتمان ديني به مناسبت هفته حجاب و عفاف با موضوع حجاب و عفاف دراسلام در روز26/04/91 با سخنراني استاد راغبيان در مركز برگزار گرديد و با استقبال خوب بانوان كارآموز و مربي و موسسين آموزشگاههاي آزاد و كارآموزان آموزشگاه هاي آزاد شهرستان روبرو شد.
 خانم راغبيان گفت : موضوع حجاب در بین بانوان شاغل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که این خانم‌ها به نوعی در جامعه الگو و نماد حضور زنان درعرصه هاي مختلف اجرايي ، علمي و فرهنگي هستند .
وی با بیان اینکه زن با حجاب خود خواهد توانست به رشد و تعالی برسد، اظهار داشت: چنانچه بانوان، جایگاه حقیقی حجاب و عفاف را به درستی درک نمایند، این موضوع را در زندگی پیاده کرده و از آن، به عنوان یک نیروی امن و ارزش واقعی، در جهت رشد و تعالی خود و جامعه بهره‌مند خواهند شد.
وي ادامه داد: حجاب به عنوان یک حق اجتماعی، فرا‌تر از یک مسئله و موضوع فردی است که اصل آن به جایگاه کمال در فرد و تربیت خانوادگی او برمیگردد.
وی اظهار داشت: حجاب یک موضوع اجتماعی است نه فردی، چرا که ما در یک جامعهٔ
اسلامی زندگی می‌کنیم و ملزم به رعایت حجاب در جامعه‌ایم و بدون شک تأثیرگزار‌ترین قشر در نمایان ساختن جایگاه و جلوهٔ این موضوع بانوان هستند و این مهم نقش آنان را در تبیین و شناسایی این ارزش و مفهوم  الهی و گرانقدر ، بسیار خطیر کرده است.
.
 
آدرس کوتاه :