برگزاری شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان تفت


شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان تفت با حضور معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرماندار و اعضای این شورا در فرمانداری شهرستان تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ،" سعید پرویزی " معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تفت از تلاش های  پرسنل ثبت احوال و سایر دستگاهها در ثبت به موقع و صحیح اطلاعات چهارگانه وقایع حیاتی تقدیر و تشکر نمود. وی همچنین از کاهش آمار ازدواج و ولادت در شهرستان ابراز نگرانی نمود و خواستار اجرای طرح پژوهشی میدانی در مورد علل کاهش این آمارها و راهکارهای فرهنگ سازی بصورت عمومی در سطح جامعه جهت افزایش و رواج ازدواج آسان و فرزندآوری در بین جوانان  گردید.

در ادامه این جلسه احمدی رئیس ثبت احوال تفت و دهقان نیری رئیس ثبت احوال نیر به بیان گزارشی از اتفاقات سال 96 و سه ماهه اول 97 پرداختند و تعداد ولادت ثبت شده در سال 96  را 592 مورد و در سه ماهه اول 97را 116 مورد و همچنین  تعداد وفات ثبت شده در سال 96 را 223 مورد و در سه ماهه اول 97 را 41 مورد اعلام کردند و 3345 نفر از همشهریان نیز درخواست تعویض کارت ملی نموده اند.

 آدرس کوتاه :