به مناسبت هفته دولت صورت گرفت: دیدار صمیمانه مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری با ائمه جمعه نیر و زردین


به مناسبت هفته دولت مدیرکل دفتر امور روستایی وشوراهای استانداری و بخشدار نیر با امام جمعه نیر و امام جمعه زردین دیدار کرد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر همزمان باهفته دولت مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری با ائمه جمعه نیر و زردین دیدار کرد. درحاشیه این دیدار اهم مشکلات روستایی و اشتغال در سطح روستاها توسط ائمه جمعه نیر و زردین به مدیرکل امور روستایی یاداور شد.آدرس کوتاه :