تشکیل شرکت تعاونی کشاورزی، دامپروری پهلوان سنگستان علی آباد تفت


شرکت تعاونی کشاورزی ، دامپروری پهلوان سنگستان علی آباد تفت در تاریخ 16/2/91 تشکیل گردید.

 به گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان تفت شرکت تعاونی کشاورزی ، دامپروری پهلوان سنگستان علی آباد تفت با 8 نفر عضو اولیه و سرمایه ثبتی مبلغ  000، 000، 240ریال تشكيل شد. این تعاونی در زمینه کشاورزی و دامپروری  فعالیت می نماید.شایان ذکر است در صورت اختصاص تسهیلات و حمایت مراجع ذیربط این تعاونی می تواند تعداد 10 نفر اشتغال ایجاد نماید.

آدرس کوتاه :