برگزار شد

جشن غدیر در فرمانداری تفت برگزار شد


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، جشن غدیر با حضور کار کنان فرمانداری درنمازخانه فرمانداری شهرستان برگزار شد.
برگزار شد

     

    

    

آدرس کوتاه :