جلسه شورای اسلامی روستای اسلامیه با حضور مدیر کل امور روستایی، دادستان و بخشدار مرکزی تفت


مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، بخشدار مرکزی، دادستان و رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان تفت در جلسه شورای اسلامی روستای اسلامیه در محل دهیاری این روستا شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی تفت، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، بخشدار مرکزی، دادستان و رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان تفت از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستای اسلامیه شهرستان تفت بازدید به عمل آوردند و سپس با حضور در جلسه شورای اسلامی روستا در محل دهیاری این روستا پیرامون این موضوع به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.آدرس کوتاه :