دیدار مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با امام جمعه شهرستان تفت


مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در روز سه شنبه سوم مرداد ماه 1391 در دفتر امام جمعه شهرستان با حجه الاسلام مدیح ملاقت نمود.

      به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد در روز سه شنبه سوم مرداد ماه 1391 در دفتر امام جمعه شهرستان با حجه الاسلام مدیح ملاقت نمود. بنابراین گزارش در این دیدار ضمن تأکید امام جمعه شهرستان بر اجرای کارگروه های قرآنی در این شهرستان برپیگیری تخصیص بودجه بیشتر توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد جهت تکمیل مصلی این شهرستان شد.

     رئیس شورای فرهنگ عمومی در خصوص تکمیل مؤسسات قرآنی ویژه برادران و خواهران دراین شهرستان خبر داد که مسئولین مؤسسات مشخص شده و مراحل اخذ مجوز های قانونی در اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان در دست اقدام می باشد. همچنین تشکیل کانون های فرهنگی امور مساجد به صورت تخصصی ویژه مصلی بزرگ شهر تفت از دیگر این اقدامات می باشد. درادامه این دیدار که معاون هنری اداره کل و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفت حضور داشتند عبدالحسینی خواستار افزایش کانون های فرهنگی هنری در سطح شهرستان شد و برتأسیس کانون فرهنگی هنری مصلای بزرگ شهر تأکید نمود. در ادامه امام جمعه شهرستان ضمن استقبال از این پیشنهاد خواستار رفع مشکل سینمایی شهر تفت و راه اندازی آن شدند.    

آدرس کوتاه :