قدرداني سرپرست بيمارستان شهيد بهشتي از شهردار تفت


سرپرست بيمارستان شهيد بهشتي با حضور در شهرداري از تلاشهاي شهردار در اجراي عمليات ساخت اورژانس تقدير نمودند.

   به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي ، به پاس ارج نهادن از زحمات وتلاش شهردار و ساير مسئولين دراجراي عمليات پروژه ساخت اورژانس بيمارستان كه به همت خير محترم حاج ميرزا محمد فلاح تفتي شروع شده سرپرست بيمارستان با حضور در شهرداري تفت مراتب تقدير و تشكر خود و خير محترم را با ارائه لوح تقدير اعلام نمودند.
آدرس کوتاه :