مانور امدادونجات درزلزله


اعضا ستاد حوادث غیر مترقبه اداره مخابرات تفت درمانور زلزله شرکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی مخابرات تفت به مناسبت هفته کاهش اثرات وبلایای طبیعی مانور امدادونجات درزلزله باهدف تمرین وآمادگی نیروهای کمک کننده در بحران وچگونگی عملکردآنان دربافت قدیمی محله سلطان آباد شهرستان تفت برگزارشد دراین مراسم اعضا ستاد حوادث غیر مترقبه اداره مخابرات با حضوربموقع درمحل حادثه واستقرار نسبت به برقراری ارتباط از طریق دستگاه UHFومبدل موبایل جهت استفاده نیروهای هلال احمر ونیروی انتظامی وآسیب دیدگان اقدام گردید لازم بذکراست این مانوربه همت هلال احمرومدیریت بحران فرمانداری باحضور تعدادی ازادارات انجام شد 

آدرس کوتاه :