مبارزه جدي اداره راه و شهرسازي با زمين خواري در شهرستان تفت


در راستاي اجراي قانون مربوط به غصب و تصرف اراضي دولتي، پنج مورد از اين اراضي كه توسط افرادي فرصت طلب تصرف گرديده بود؛ به موجب حكم دادگاه خلع يد و مستحدات ايجادي نيز قلع و قمع گرديد.

 

 

  به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي تفت،در راستاي اجراي قانون مربوط به غصب و تصرف اراضي دولتي، پنج مورد از اين اراضي كه توسط افرادي فرصت طلب تصرف گرديده بود؛ به موجب حكم دادگاه خلع يد و مستحدات ايجادي نيز قلع و قمع گرديد. "مهران دادخواه" در اين خصوص گفت:برخي براين باورند كه مي توان براحتي اراضي دولتي را غصب و تصرف نمود، اين افراد بايد بدانند نه تنها نفعي از اين موضع براي آن ها حاصل نمي شود، بلكه علاوه بر آنكه از نظر شرعي جايز نيست، جبران خسارات مربوطه را دربر خواهد داشت. شايان ذكر است حفاظت از اراضي دولتي در محدوده شهر تفت، به نيابت از دولت، برعهده اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت بوده و اين اداره در صورت وجود هر گونه غصب و يا تصرف، با توسل به قوانين موضوعه و دستگاه هاي قضايي شديدا پيگيري و برخورد خواهد نمود.ضمناً ايشان با توجه به همكاري ادارات و نهادهاي مرتبط، از دادگستري، نيروي انتظامي، فرمانداري و اعضاي حفاظت اراضي شهرستان تفت كمال تشكرو قدرداني نمود.

آدرس کوتاه :