مفهوم شناسی امر به معروف و نهی از منکر


به گزارش روابط عمومی خبر نگار پایگاه خبری پلیس "سرهنگ وحید احمدی" گفت :امر به معروف و نهی از منکر تکلیفی واجب وهمگانی برای تمامی  مسلمانان جهان و جامعه اسلامی است                                              با اینکه راهبرد امر به معروف ونهی از منکر با هدف حفظ سلامت و پیشگیری از ایجاد انحراف در جامعه در دین اسلام تعبیه شده است،به نظر می رسد این فریضه واجب الهی همچنان در مهجوریت قرار دارد و به طور قطع یکی از دلایل اصلی این مهجوریت را باید در نبودن تبیین دقیق وصحیح مفهوم،فلسفه ودلایل تاکید بیش از حد اسلام بر این اصل راهبردی برای افکار عمومی جامعه جستجو کرد. چرایی تاکید اسلام بر اجرای امر معروف ونهی از منکر: از بدو خلقت بشر،ارادهً الهی برآن استوار بوده است که انسان برای انتخاب مسیر زندگی و گزینش راه حق و باطل آزاد و مخیر باشد و همین اختیارعمل سبب شده است تا این موجود سرکش و برتری جو،گاه با اتکای به قدرت ایمان و تقوای خود در مسیر درست و گاه در اسارت هوای نفس وخود خواهی،در ورطهٌ تباهی وگناه گام بردارد و محیط اطراف خود را گرفتار ناهنجاری های رفتاری خود سازد. اگر چه خدا برای نجات انسان از این گرفتاری،با ارسال پیامبران(ص) اسباب هدایت او را نیز مهیا ساخته است،با گسترش جوامع و نفوذ شیطان بردل و جان افراد،به تدریج دامنۀ فساد روی زمین افزایش یافت و به موازات آن تقابل بین حق و باطل نیز شدت گرفت.رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)نیز در چند سخنرانی مختلف،با اشاره به فساد موجود در سطح جهان،امر به معروف ونهی از منکررا همانند جریان رودخانه ای می دانند که در مسیر خود هر چیز فاسدی را از بین می برد،حال تصور کنید درز جامعۀ ما با وضع کنونی دنیا چنین جریانی وجود نداشته باشد وناهنجاری های اخلاقی ورفتاری به قدری گسترش یابند وتکرار شوند که به یک عادت عمومی تبدیل گردند وجای هنجارو ناهنجاروگناه و ثواب با یکدیگرعوض شود،آیا در چنین جامعه ای می توان به ثبات امنیت و سلامت،رشد و بهبود شرایط و تحقق عدالت امید داشت؟ راز و فلسفۀ تأکید اسلام بر این اصل را باید در همین نکته جستجو کرد.در واقع اسلام برای تضمین سلامت جامعه و رهایی ودر امان ماندن انسان در برابراین توطئه و خطر عظیم، راهبرد اصولی و اساسی امر به معروف و نهی از منکررا پیش بینی کرده است و این همان اصلی می باشد که مبنای شکل گیری حادثۀ عظیم عاشورا بوده است. ضرورت واهمیت امر به معروف و نهی از منکر: امروز موضوع امنیت و سلامت اخلاقی ورفتاری جامعه و نقش اساسی ومهم آن در رشد و پیشرفت همه جانبۀ کشور،موضوعی انکار ناپذیر است که کم توجهی به آن می تواند استمرار حیات نظام را در معرض خطر قرار دهد و عواقبی ناگوار برای جامعه و مجموعه کشور در پی داشته باشد.شکی نیست که  کم توجهی به اصل راهبردی امر به معروف و نهی از منکر،نه تنها دستاورد های عظیم انقلاب اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهد،بلکه مسائل را تشدید می کند و روز به روز نا هنجاری ها را مضاعف می سازد و شاید به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب ضمن تأکید بر توجه به ارزش هایی مانند تقوا،توکل به خدا،عدالت ،امانت داری،مردم داری،دور اندیشی،اعتماد به نفس،تکیه بر ابداع و ابتکار،سعۀ صدر،مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی در تأیید صلاحیت ها می فرمایند:((امروزه باید جلوه های درخشان تحول بزرگ کشورو مردم ما به وضوح در هر گوشه ی نظام اداری مشهود و عیان گردد و با به کار بستن امر به معروف و نهی از منکر،شیوه ها و رفتارهای در خور تحسین و تشویق رواج یابد)) امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و همیشگی : همانگونه که اشاره شد از نظر اسلام امر به معروف و نهی از منکر همانند نماز یک واجب شرعی محسوب می شود و در سطحی حتی بالاتر از جهاد قرار دارد و این مفهوم بدان معناست که فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر زبانی به عنوان تکلیفی الهی به زمان و مکان خاص یا افرادی مشخص اختصاص ندارد بنا بر این این موضوع خود به خود بر ویژگی همگانی و همیشگی بودن این واجب الهی دلالت دارد مقام معظم رهبری مد ظله العالی : در دیدار علما و روحانیان در تاریخ 7/5/1371 اهمیت این نکته را اینگونه یادآوری می کنند: «این تکلیف همیشگی مسلمانان است جامعه اسلامی با انجام این تکلیف زنده می ماند قوام حکومت اسلامی با امر به معروف و نهی از منکر است »   تهیه و تنظیم : دایره اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان تفت

به گزارش روابط عمومی خبر نگار پایگاه خبری پلیس "سرهنگ وحید احمدی" گفت :امر به معروف و نهی از منکر تکلیفی واجب وهمگانی برای تمامی  مسلمانان جهان و جامعه اسلامی است                                             

با اینکه راهبرد امر به معروف ونهی از منکر با هدف حفظ سلامت و پیشگیری از ایجاد انحراف در جامعه در دین اسلام تعبیه شده است،به نظر می رسد این فریضه واجب الهی همچنان در مهجوریت قرار دارد و به طور قطع یکی از دلایل اصلی این مهجوریت را باید در نبودن تبیین دقیق وصحیح مفهوم،فلسفه ودلایل تاکید بیش از حد اسلام بر این اصل راهبردی برای افکار عمومی جامعه جستجو کرد.

چرایی تاکید اسلام بر اجرای امر معروف ونهی از منکر:

از بدو خلقت بشر،ارادهً الهی برآن استوار بوده است که انسان برای انتخاب مسیر زندگی و گزینش راه حق و باطل آزاد و مخیر باشد و همین اختیارعمل سبب شده است تا این موجود سرکش و برتری جو،گاه با اتکای به قدرت ایمان و تقوای خود در مسیر درست و گاه در اسارت هوای نفس وخود خواهی،در ورطهٌ تباهی وگناه گام بردارد و محیط اطراف خود را گرفتار ناهنجاری های رفتاری خود سازد.

اگر چه خدا برای نجات انسان از این گرفتاری،با ارسال پیامبران(ص) اسباب هدایت او را نیز مهیا ساخته است،با گسترش جوامع و نفوذ شیطان بردل و جان افراد،به تدریج دامنۀ فساد روی زمین افزایش یافت و به موازات آن تقابل بین حق و باطل نیز شدت گرفت.رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)نیز در چند سخنرانی مختلف،با اشاره به فساد موجود در سطح جهان،امر به معروف ونهی از منکررا همانند جریان رودخانه ای می دانند که در مسیر خود هر چیز فاسدی را از بین می برد،حال تصور کنید درز جامعۀ ما با وضع کنونی دنیا چنین جریانی وجود نداشته باشد وناهنجاری های اخلاقی ورفتاری به قدری گسترش یابند وتکرار شوند که به یک عادت عمومی تبدیل گردند وجای هنجارو ناهنجاروگناه و ثواب با یکدیگرعوض شود،آیا در چنین جامعه ای می توان به ثبات امنیت و سلامت،رشد و بهبود شرایط و تحقق عدالت امید داشت؟

راز و فلسفۀ تأکید اسلام بر این اصل را باید در همین نکته جستجو کرد.در واقع اسلام برای تضمین سلامت جامعه و رهایی ودر امان ماندن انسان در برابراین توطئه و خطر عظیم، راهبرد اصولی و اساسی امر به معروف و نهی از منکررا پیش بینی کرده است و این همان اصلی می باشد که مبنای شکل گیری حادثۀ عظیم عاشورا بوده است.

ضرورت واهمیت امر به معروف و نهی از منکر:

امروز موضوع امنیت و سلامت اخلاقی ورفتاری جامعه و نقش اساسی ومهم آن در رشد و پیشرفت همه جانبۀ کشور،موضوعی انکار ناپذیر است که کم توجهی به آن می تواند استمرار حیات نظام را در معرض خطر قرار دهد و عواقبی ناگوار برای جامعه و مجموعه کشور در پی داشته باشد.شکی نیست که  کم توجهی به اصل راهبردی امر به معروف و نهی از منکر،نه تنها دستاورد های عظیم انقلاب اسلامی را تحت تأثیر قرار می دهد،بلکه مسائل را تشدید می کند و روز به روز نا هنجاری ها را مضاعف می سازد و شاید به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب ضمن تأکید بر توجه به ارزش هایی مانند تقوا،توکل به خدا،عدالت ،امانت داری،مردم داری،دور اندیشی،اعتماد به نفس،تکیه بر ابداع و ابتکار،سعۀ صدر،مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی در تأیید صلاحیت ها می فرمایند:((امروزه باید جلوه های درخشان تحول بزرگ کشورو مردم ما به وضوح در هر گوشه ی نظام اداری مشهود و عیان گردد و با به کار بستن امر به معروف و نهی از منکر،شیوه ها و رفتارهای در خور تحسین و تشویق رواج یابد))

امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و همیشگی :

همانگونه که اشاره شد از نظر اسلام امر به معروف و نهی از منکر همانند نماز یک واجب شرعی محسوب می شود و در سطحی حتی بالاتر از جهاد قرار دارد و این مفهوم بدان معناست که فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر زبانی به عنوان تکلیفی الهی به زمان و مکان خاص یا افرادی مشخص اختصاص ندارد بنا بر این این موضوع خود به خود بر ویژگی همگانی و همیشگی بودن این واجب الهی دلالت دارد مقام معظم رهبری مد ظله العالی : در دیدار علما و روحانیان در تاریخ 7/5/1371 اهمیت این نکته را اینگونه یادآوری می کنند: «این تکلیف همیشگی مسلمانان است جامعه اسلامی با انجام این تکلیف زنده می ماند قوام حکومت اسلامی با امر به معروف و نهی از منکر است »

 

تهیه و تنظیم : دایره اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان تفتآدرس کوتاه :