همايش پياده روي بانوان ادارات شهرستان به مناسبت هفته سلامت بانوان ايراني


همايش پياده روی بانوان ادارات شهرستان تفت به مناسبت هفته سلامت بانوان ايراني برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تفت ، به مناسبت هفته سلامت بانوان ایرانی ، همايش پياده روي بانوان شاغل در ادارات شهرستان تفت از محل فرمانداري تا پارک بزرگ شهر برگزار شد و بانوان به انجام حرکات ورزشي پرداختند.


آدرس کوتاه :