پيام تبريك رييس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت به مناسبت هفته نيروي انتظامي


نيروي انتظامي مظهر اقتدار و برقرار كننده امنيت و آرامش با همكاري عموم مردم عزيز در جامعه است .

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، رييس اداره تعاون روستايي در متن پيام خود بدون ترديد پيشرفت ، تعالي و نيل به اهداف ارزشمند جامعه اسلامي در عرصه هاي مختلف در سايه امنيت ، آرامش و حمايت نيروي محترم انتظامي حاصل خواهد گرديد .

علي بناء با تبريك هفته نيروي انتظامي از تلاش ها ،رشادتها و جانفشاني هاي پرسنل بزرگوار نيروي انتظامي صميمانه تشكر و قدرداني نمايم .

 

آدرس کوتاه :