کسب مقام قهرمانی شنا پروانه توسط پاسدار ناحیه مقاومت بسیج تفت


برادر پاسدار میرزابابایی از کارکنان ناحیه مقاومت بسیج تفت مقام قهرمانی شنا پروانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را کسب نمود.

به گزارش روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج تفت،در راستای ایجاد انسجام و افزایش توان آموزش جسمانی پایوران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک دوره مسابقات شنا ،قهرمانی کشوری سپاه در استان تهران برگزار گردید که در این مسابقات برادر پاسدار سید مصطفی میرزا بابایی از کارکنان ناحیه مقاومت بسیج تفت در رشته شنای پروانه مقام اولی و در رشته کرال سینه مقام پنجم کل کشور را کسب نمود .
 
آدرس کوتاه :