گزارش تصویری بازدید از پروژه زیرسازی و آسفالت معابر روستای بازوک دهستان سخوید


باحضور مدیرکل دفترامورروستایی وشوراهای استانداری یزد و بخشدار نیر از پروژه زیرسازی و آسفالت معابرروستای بازوک دهستان سخوید بازدید به عمل آمد.آدرس کوتاه :