گزارش تصویری غبار روبی گلزار شهدای بخش گاریزات


غبار روبی گلزار شهدای بخش گاریزات به مناسبت هفته دفاع مقدسآدرس کوتاه :