جلسه هماهنگی برای برگزاری مانور اطفای حریق مراتع در شهرستان تفت

جلسه هماهنگی برای برگزاری مانور اطفای حریق مراتع در شهرستان تفت به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و جمعی از مسئولین در فرمانداری تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، جلسه هماهنگی برای برگزاری مانور اطفای حریق مراتع در شهرستان تفت به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و جمعی از مسئولین در فرمانداری تفت برگزار شد.

در این نشست برنامه ریزی لازم پیرامون برگزاری این مانور در یکی از مناطق کوهستانی شهرستان تفت اتخاذ شد.