نشست اعضای شورای اسلامی شهرستان تفت با سرپرست فرمانداری تفت

 اعضای شورای اسلامی شهرستان تفت با حضور در فرمانداری شهرستان تفت با سرپرست فرمانداری دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات مختلف شهرستان تفت بحث و تبادل نظر کردند.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت،اعضای شورای اسلامی شهرستان تفت با حضور در فرمانداری شهرستان تفت با "علی دهقان نیری" سرپرست فرمانداری دیدار و پیرامون مسائل و مشکلات مختلف شهرستان تفت بحث و تبادل نظر کردند.

پیگیری برای اجرای طرح آب رسانی روستایی و هم چنین بهره مندی نقاطی از شهرستان از آب انتقالی به استان اصفهان ، بهسازی معابر روستایی ، استقبال از تهیه سند جامع توسعه شهرستان ، پیگیری ایفای مسئولیت های اجتماعی معادن در شهرستان و تقویت ناوگان عمومی آموزش و پرورش برای موضوع سرویس مدارس روستایی از جمله مواردی بود که اعضای شورای اسلامی شهرستان تفت در این جلسه مطرح کردند.

سرپرست فرمانداری شهرستان تفت در این نشست گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دوران مسئولیت خود را ارائه داد و از ادامه پیگیری های خود با همراهی نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی در سطح ملی و استانی برای تخصیص منابع اعتباری و صدور مجوزهای لازم برای رفع مسائل و مشکلات موجود در شهرستان تفت خبرداد.

دهقان نیری پیرامون برگزاری جلسات مقدماتی برای تهیه طرح سند جامع شهرستان تفت به عنوان یک سند بالا دستی برای توسعه متوازن نقاط شهری و روستایی توضیحاتی ارائه داد.

گزارشی از جلسات و پیگیری های صورت گرفته پیرامون موضوع تامین آب در نقاط شهری و روستایی شهرستان تفت دیگر موضوع مورد اشاره سرپرست فرمانداری تفت در این نشست بود.