بخش ارتباط با ما داخل فوتر

آدرس: تفت- میدان قدس

كدپستی: 8991778989

تلفن: 3531119601

نمابر: 31113338

رایانامه: info@taft.gov.ir

بخشداری مرکزی تفت: bmtaft@taft.gov.ir

بخشداری نیر: nir@taft.gov.ir

بخشداری گاریزات: garizat@taft.gov.ir