سرپرست بخشداری گاریزات در بازدید از آموزش و پرورش این بخش از فراهم آمدن همه شرایط برای بازگشایی مدارس در این منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تفت، "محمد حسین قانعیان" در بازدید از آموزش و پرورش بخش گاریزات با قدردانی از خدمات و تلاشهای بی وقفه معلمان و دست اندر کاران عرصه های آموزشی این بخش گفت: خوشبختانه با تلاش شبانه روزی و دلسوزانه معلمان و عوامل آموزشی، بخش گاریزات و کهدوئیه شاهد رشد و شکوفایی خوبی در این حوزه است.

سرپرست بخشداری گاریزات، دانش آموزان را سرمایه های انسانی ارزشمند و آینده سازان حقیقی آینده کشور برشمرد و گفت: توجه به مقوله پرورش، در کنار آموزش باید از اولویت های برنامه ریزان آموزش و پرورش باشد تا شاهد تربیت دانش آموزانی عالم، پویا و پرنشاط برای اداره آینده کشور باشیم.

قانعیان با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای اول مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید گفت: با تدابیر اندیشیده شده انشاا... شاهد فضایی امن و بانشاط در بازگشایی مدارس سطح بخش خواهیم بود.

وی در پایان، شروع سال تحصیلی جدید را به دانش آموزان، معلمان و همه عوامل آموزشی در بخش گاریزات تبریک و از مدیر آموزش و پرورش بخش به واسطه خدمات دلسوزانه در این رابطه قدردانی کرد.