به گزارش ستاد سرشماری کشاورزی تفت، "محمود زارع" در ابتدای این نشست که در محل فرمانداری برگزار شد با اعلام آمادگی شهرستان تفت برای برگزاری مطلوب سرشماری کشاورزی اظهار داشت: شهرستان تفت به دلیل پراکندگی گسترده جغرافیایی و مناطق روستایی و کشاورزی از جایگاه قابل توجهی در این سرشماری برخوردار است.

فرماندار تفت اظهار داشت: با توجه به آموزش های ارائه شده به کارشناسان آمار و آمادگی ستاد سرشماری کشاورزی در شهرستان تفت، امیدواریم شاهد برگزاری یکی از موفق ترین سرشماری ها در شهرستان باشیم.

زارع در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که براساس چارچوب های آماری حاصل از سرشماری عمومی کشاورزی، طرح های نمونه گیری متعددی برای تامین نیازهای آماری بخش کشاورزی آماده و اجرا می شود افزود: سرشماری عمومی کشاورزی داده های آماری استاندارد برای تبادل اطلاعات با سازمان های آماری بین المللی را نیز فراهم می کند.

رئیس ستاد سرشماری عمومی کشاورزی تفت با بیان این که روش اصلی جمع آوری آمار کشاورزی مصاحبه ماموران آموزش دیده با بهره برداران کشاورزی است ادامه داد: به این منظور خانوارها، بهره برداران کشاورزی و دامپروری، شرکت های رسمی و موسسه های عمومی دارای فعالیت کشاورزی با فهرست برداری از اماکن و اظهارات معتمدین و مطلعین محلی مورد شناسایی قرار می گیرند.

وی افزود : پس از این فهرستگیری برای هر بهره بردار یک یا چند پرسشنامه الکترونیکی از طریق پرسش و پاسخ، تکمیل می شود.

فرماندار تفت با بیان اینکه استفاده از رایانه قابل حمل(تبلت) به جای پرسشنامه کاغذی مزایای زیادی را به دنبال خواهد داشت گفت : با استفاده از تبلت دقت اطلاعات جمع آوری شده افزایش و زمان انتشار نتایج کاهش می یابد.

در ادامه این نشست مدیرکل آمار و اطلاعات و GIS استانداری موارد لازم را به اعضای ستاد شهرستان یادآور و از اقدامات صورت گرفته برای برگزاری مناسب سرشماری عمومی کشاورزی در تفت قدردانی کرد.