به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت ؛ بر این اساس از 7858رأی مأخوذ شده ، افراد زیر به ترتیب حائز  بیشترین تعداد رأی شده‌اند:

1-آقای حجت اخوان تفتی 3260 رأی ( اصلی)

2-آقای امین سالاری 2058 رأی( اصلی)

3-ناصر دهقانی تفتی 1979 رأی(اصلی)

4- ابراهیم احمدی 1619 رأی(اصلی)

5- محمدعلی اسمعیلی تفتی 1577رای ( اصلی)

6- سید حسین جعفری تفتی 1565 رأی( علی‌البدل)

7- سید فضل‌الله کلانتری 1108رأی( علی‌البدل)

8- وحید شاهدی باغ خندان 1046رأی (علی‌البدل )

9- محمدمهدی فلاح تفتی فرزند امراله989 رأی

10-محمدمهدی فلاح تفتی فرزند عباس 987 رأی

11-فرحناز ذاکریان 840 رأی

12- اکبر شیر یزدانی تفت 751 رأی

13-محمدهادی درانی 670 رأی

14- محمد خوشحال زاده 527 رأی

15- زهرا السادات فلاح تفتی 444 رأی

16- سجاد باغستانی 363 رأی

17- محمدحسین مرادی 320 رأی

18- ید اله ناظمی ندوشن 301 رأی

19- فریبا حاجی عبدالهی هنزائی 286 رأی

20- محسن نوفرد 103 رأی