فرماندار تفت به مناسبت روز خبرنگار با خبرنگاران رسانه های مختلف فعال در شهرستان دیدار و گفتگو کرد و از خدمات و تلاشهای آنان تجلیل نمود.